Održali smo polaganje za učenička karate zvanja

Utorak, 16.03.2021.

U subotu, 13.03.2021. u dvorani Palestra, Karate klub Finida iz Poreča održao je polaganje za učenička karate zvanja (kyu zvanja), odnosno polaganje za početničke i više pojaseve.

Ispit, kome je pristupilo ukupno 14 kandidata, članova Karate kluba Finida, održao je licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza, Mirko Banović 5.Dan, uz asistenciju trenera Amira Rešidovića.

Za žuti pojas polagalo je 9 članova, za narančasti 2 člana, za zeleni 1 član i za ljubičasti 2 člana.

Svi članovi su uspješno položili za navedene pojaseve, te će im biti uručene odgovarajuće diplome Hrvatskog karate saveza.

Žuti pojas (8. kyu)

1. ČEAK EMA
2. RADMAN TEO
3. NANNICINI BRUNO
4. ŠTIFANIĆ JAN
5. STANIK ELLENA
6. PAULOVIĆ LUNA
7. ĆURKO FILIP
8. ĆURKO PATRICK
9. TRIFUNOVIĆ LUCIJA

Narančasti pojas (7. kyu)

1. ARIZANOVIĆ NINA
2. ŠOLAJA LEAN

Zeleni pojas (5. kyu)

1. MATOŠEVIĆ PETROVIĆ ANA

Ljubičasti pojas (3. kyu)

1. JURCAN EMILI
2. OŠTIR GALEN